Събития

На 10.04.2014 се проведе Традиционна Среща на членовете на Българска Асоциация за Фармацевтични Технологии.

Програмата включваше:
– „Трансфер на технологии“ – доклад представен от г-н Филип Светославов, R&D Директор – Балканфарма-Дупница
– „Наночастици с Дексаметазон на базата на новосинтезирани азот-съдържащи полимери“ – представен от ас. Диляна Георгиева, аспирант при проф. Димитър Рачев, ФФ – София
– Представяне на книгата на д-р Тотко Найденов

На 03.12.2013 се проведе Семинар на Българска Асоциация за Фармацевтични Технологии на тема: „Вечер на фармацевтичните технологии“. -Програмата включваше:

– „Лекарствен дизайн“ – доклад представен от проф. Ирини Дойчинова, дхн
– „Предизвикателства при разработването на сублингвални таблетки“ – представен от В. Дилова
– „Опитът на МЕДИКА АД при разработването на хранителна добавка със сублингвално приложение“ – представен от Валя Дилова
– „Наноносители в лекарствени форми за очи“ – автори: В. Андонова, Д. Пенков, М. Касърова; представен от В. Андонова

На 19-ти Февруари 2014г. Председателят на Българската Асоциация за Фармацевтични Технологии г-н Валери Андреев връчи на проф. Рахамин Шекерджийски, от името на членовете на БАФТ, по случай неговия юбилей, позлатен бухал – символ на мъдрост и дълголетие.Бе изказана благодарност за приноса на проф. Шекерджийски към дейността на Асоциацията и към Българската фармация.Желаем на проф. Шекерджийски дълголетие и все повече успехи!Уважаеми колеги,
Информираме Ви за предстояща 9-та Световна Среща по Фармация, Биофармация и Фармацевтични Технологии, която ще се проведе в Лисабон, Португалия.За повече информация, моля посетете посочените по-долу линкове.9th World Meeting on Pharmaceutics, Biopharmaceutics and Pharmaceutical Technology
Lisbon, Portugal
31st March – 03rd April 2014

изтегляне на документа в PDF формат

Уважаеми колеги, съобщаваме Ви, че на 18 октомври 2012г., Доц. Д-р Виолета Андонова бе наградена с почетната статуетка на Патентното Ведомство на Република България за създаването на над 120 лекарствени продукта, защитени с 5 авторски свидетелства, 22 патента и 5 полезни модела.

На 19 и 20 Октомври 2012г. ръководството на БАФТ имаше честта и удоволствието да участва като съорганизатор на провелата се в местността Цигов Чарк конференция „Фармацевтични Технологични Дни 2012“. Изказваме искрените си благодарности към всички участници и се надяваме с общи усилия да превърнем този форум в традиция.

Фармацевтичен Факултет – Медицински Университет-Пловдив Със съдействието на Фармацевтичен Факултет – Медицински Университет-София и Българска Асоциация за Фармацевтични Технологии Национална Конференция „Фармацевтични Технологични Дни” „Технологията на лекарството – ключ към максимална ефективност на терапията”
19 – 20 октомври 2012 год., Цигов Чарк

Уважаеми колеги,
От името на Организационния и Научния комитет имаме удоволствието да Ви поканим да участвате в научната конференция „Фармацевтични Технологични Дни” организирана от Фармацевтичен Факултет при МУ-Пловдив със съдействието на Фармацевтичен Факултет при МУ-София и Българската Асоциация за Фармацевтични Технологии, която ще се състои в Цигов чарк от 19 – 20 октомври 2012 г. (Почивна база на МУ-Пловдив; www.meduniversity-plovdiv.bg).

Програмата на конференцията отразява стремежа на организаторите да очертаят съвременните насоки в развитието на фармацевтичната технология и достиженията на научните звена в РБългария, които работят по проблемите на фармацевтичната технология. Както и да маркират проблемите на фармацевтичната индустрия и нейното значение в светлината на новите икономически реалности и справедливото разпределение на бюджетите в здравеопазването.

Участието в Национална Конференция „Фармацевтични Технологични Дни”-„Технологията на лекарството – ключ към максимална ефективност на терапията” ще Ви предостави възможността да се запознаете с пленарни доклади изнесени от водещи български и европейски лектори и с научни съобщения представени от утвърдени и млади учени, работещи в областта на фармацевтичната технология.

За допълнителна информация и форма за регистрация моля изтеглете PDF документа 

На 8-та Световна Среща по Фармация, Биофармация и Фармацевтични технологии проведена в Истанбул от 19-ти до 22-ри Март 2012г, БАФТ бе представена подобаващо от 17 от своите членове.

Ръководството на Асоциацията изказва благодарност на Проф. Н. Ламбов, Доц. Д. Рачев, Доц. К. Йончева, Гл. ас.  Д. Момекова, Гл.ас. Б. Костова и Гл. ас. М. Димитров от Фармацевтичен Факултет към Медицински университет – София, за представените от тях научни разработки на този престижен форум.

На срещата в Истанбул Председателят на БАФТ – г-н Валери Андреев
предаде на Проф. Брайткройц кандидатурата за домакинство на Асоциацията за провеждане на някоя от следващите международни срещи в България.

В отговор на предложението, Проф.Брайткройц изпрати потвърждение,
че кандидатурата на БАФТ за Организатор на 10-тата Световна Среща по Фармация, Биофармация и Фармацевтични технологии ще бъде сериозно разгледана.

От Ръководството

На 30 Септември 2011 Ръководството на БАФТ имаше удоволствието да бъде домакин на традиционната работна среща на членовете на Асоциацията, която се състоя в зала „Мати“, НДК.

Програма на срещата:

1. Фармако-геномика – настояще и бъдеще – доклад представен от проф. Драга Тончева

2. Oral Drug Delivery Market – Modified-Release to be “Adding Value” Strategy – инж. Стефан Кафеджийски /Експерт-консултант R&D, RA, GMP, GDP, QA/

3. Коментари

4. Кратка музикална пауза – представяне на д-р Боримир Фурнаджиев – „Д-р Бари“

5. Коктейл и обмяна на

идеи.Презентации:

1. Презентация БАФТ

2. Фармакогеномика – настояще и бъдеще

 Industry and Academia meet up in Istanbul8th World Meeting on Pharmaceutics, Biopharmaceutics and Pharmaceutical Technology
19th to 22th March 2012, Istanbul

For more information & registration please visit http://worldmeeting.org/

На 25.11 .2010 се състоя третото събрание на Българската Асоциация за Фармацевтични Технологии.

Председателят на Асоциациата г-н Андреев представи кратък отчет за дейността през годината и постиганатите резултати.

Докладът на тема “ Генерични лекарства – настояще и бъдеще“на  Доц. Николай  Данчев  предизвика интересна дискусия.

Участие в лекционната част взе и Проф. Любомир Везенков с разработките си на тема “Синтез и биологични изследвания върху галантаминови производни съдържащи пептиден мотив“.

Специални благодарности на спонсорите –  Актавис, Химакс и Кенди !

На 26.07.2010 в зала Мати в НДК, се проведе второто събрание на Българската Асоциация за Фармацевтични Технологии.

Гост на семинара бe проф. Брайткройц – председател на Немската Асоциация за Фармацевтични Технологии.

Беше проведена кръгла маса на тема: „Лекарствени форми с контролирано освобождаване”, с модератори проф. Шекерджийски и доц. Ламбов – декан на Фармацевтичен Факултет.

На 08.04.2010г. се проведе първото общо събрание на Българската Асоциация за Фармацевтични технoлогии в зала Мати на НДК.

Интерсът към събитието беше голям. Гости бяха преподаватели от Фармацевтичен факултет и по специално катедрата по Технология на лекаствените стредства и Биофармация, ръководители и водещи специалисти от  Актавис, Софарма, Унифарм, Медика, Милве, Адифарм, Химакс, Натстим , Кенди, Брандекс.

Ръководството на Асоциацията благодари на спонсорите на събитието
Натстим, Адифарм и Севекс Фарма,  без които, то би било невъзможно!